Privatumo Politika

Please notice that content language is Lithuanian (We currently working on other languages, thanks for patience!)

Duomenų naudojimas

MK Music (MK Grupė) naudos jūsų vartotojo duomenis tik siekiant suteikti geriausią naudotojo patirtį ir funkcijas.

‎ ‎

‎ ‎

Duomenų rinkimas

MK Music gali rinkti tam tikrus vartotojo duomenis, pvz., vartotojo ID, serverio ID ir kanalo ID, norint suteikti pagrindines funkcijas.

‎ ‎

‎ ‎

Duomenų keitimas

MK Music gali keisti privatumo politiką laikantis teisinių reikalavimų. Jei atsiras svarbių pakeitimų, vartotojai bus informuojami apie tai, kad jie galėtų sužinoti, kaip šie pakeitimai veikia jų privatumą.

‎ ‎

‎ ‎

Duomenų saugojimas

Visi vartotojo duomenys, surinkti MK Music, yra saugomi serveriuose ir bus naudojami tik ankščiam išvardintiems dalykams.

‎ ‎

‎ ‎

Duomenų saugumas

MK Music imasi būtinų saugumo priemonių, kad būtų užtikrinta, jog vartotojo duomenys būtų saugūs, užtikrintas vartotojų konfidencialumas ir apsaugoti nuo bet kokios neteisėtos ar nepageidaujamos prieigos.

‎ ‎

‎ ‎

Duomenų perdavimas

MK Music botas neparduos, neperdavinės ir kitaip nesuteiks prieigos prie vartotojo duomenų trečiosiomis šalimis, nebent to reikalauja valstybės organai.

‎ ‎

‎ ‎

Teisė būti užmirštam

Vartotojai turi teisę žinoti, kokie duomenys apie juos yra renkami ir kaip jie yra naudojami. Vartotojas turi teisė būti užmirštam apie tai pranešęs el. paštų [email protected]

‎ ‎

‎ ‎

Baigiamosios nuostatos

MK Music turi teisė keisti bet kada privatumo politika apie tai nepranešus iš anksto. Prašome reguliariai pasitikrinti privatumo politika. MK Grupė, MK Music ir kiti MK Grupės projektai nėra juridiniai asmenys ir yra valdomi privačių asmenų.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023 rugpjūčio 2 d.